AKT;n osasto 061, Porvoon autoalantyöntekijät ry.

Sääntömääräinen kevätkokous 2024 pidetään lauantaina  11.5.2024 klo 15.00 ravintola Bistro Gustafsissa Mannerheiminkatu 9 Porvoo. Esillä toimintakertomus ja tilinpäätös kaudelta 2023. Sekä muut esille tulevat asiat. Ruokatarjoilu kokouksen jälkeen. Tervetuloa jäsenet. Toimikunta


BTA;s avd. 061, Borgå automobilbrancharbetare rf.

Vårmöte 2024 hålls enligt stadgarna lördagen 11.5.2024 kl 15.00 i restaurang Bistro Gustaf Mannerheimgatan 9 Borgå. På agendan verksamhetsberättelse och bokslut för år 2023. Samt övriga ärenden. Matservering efter mötet. Välkomna medlemmar. Kommittén.